Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2018

Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC Il-prezenza ta 'pubblikatur fil-qasam virtwali li numru infinit ta' siti tipprovdi beneficcji ghall Pay Per Click (PPC), li sar popolari f'nofs 1996 Pjaneta Oasis hija wahda mill-pijunieri li introducew siti siti taghhom Pay Per Click (PPC). Dak il-pass sar dak li Google segwa bl-AdWords tieghu. Fl-Indonezja, hemm bosta siti Pay Per Click (PPC), inkluzi AdsenseCamp, PPCBlogger u BloggerBersatu u ohrajn. Meta wiehed iqabbel it-tliet siti ser imbaghad AdsenseCamp joffri kummissjoni oghla minn PPCBlogger u t-tielet BloggerBersatu izda wkoll tipprovdi l-istess vantaggi ghall klikks ad dawn jipprezentaw sistema bbazata valida. AdsenseCamp huwa websajt ta 'Adsense Indonesia li hija wahda mid-divizjonijiet tan-negozju tal-kumpanija CV JogjaCamp li tinsab f'Yogyakarta. AdsenseCamp tiffoka fuq servizz mill-tqeghid tliet appoaa lill-klijenti li jservi onlajn (IM, email, sms u telefon) jew offline mill gejjin direttament lill-ufficcju. Adsense